<

Formacja stała kapłanów  archidiecezji warmińskiej w 2019 r.

 

 

Rekolekcje kapłańskie

  1. Rybaki 18 -21 .03.

  2. Gietrzwałd  23 – 25 .04. – ks. dr Adam Kiełtyk (Mediolan)

  3. Stoczek Klasztorny 24 – 26  .04.

  4. Rybaki 6 – 9 .05.

  5. Rybaki 16 – 19 .09.

  6. Święta Lipka 23 – 25 .09. – o. prof. Aleksander Jacyniak

  7. Gietrzwałd  8 – 10 .10. – ks. prał. T. Huk (archidiecezja warszawska)

  8. Rybaki 4 – 7 .11.

Spotkania formacyjne księży:

4/5 .03. – spotkanie formacyjne w parafii księży werbistów w Olsztynie  – ks. dr Adam Kiełtyk (Mediolan)

12 .06. – dzień modlitw o uświęcenie kapłanów Olsztyn WSD „Hosianum” o. Szymon Popławski OP

5.09. – dzień skupienia dla kapłanów w Gietrzwałdzie – ks. prał. Antoni Bączkowski (diecezja  pelplińska)

 

25/26. 11. – spotkanie formacyjne w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum”

Formacja stała młodych księży

Rekolekcje – Gietrzwałd

25 – 27 .08. 2018 r. – ks. T. Huk (archidiecezja warszawska)

Spotkania formacyjne młodych księży

16 .02. – dzień skupienia (Gietrzwałd)

04/05 .03. – spotkanie formacyjne w parafii księży werbistów w Olsztynie

30 .03. – dzień skupienia (Gietrzwałd)

13 .06. – dzień modlitw o uświęcenie kapłanów (Olsztyn)

26.08. – dzień skupienia dla neoprezbiterów

5.09. – dzień skupienia dla kapłanów w Gietrzwałdzie

12 .10. – dzień skupienia (Święta Lipka)

25/26. 11. – spotkanie formacyjne w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie