<

 

Objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie (1877 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekolekcje kapłańskie w 2019 r.  (archidiecezja warmińska)

 

  1. Gietrzwałd: 23 – 25 .04. – ks.  dr Adam Kiełtyk  (Mediolan)

  2. Gietrzwałd: 8 – 10 .10. – ks. prał. Tadeusz Huk

  3. Gietrzwałd:  25 – 27 .08. (młodzi księża) – ks. prał. Tadeusz Huk

  4. Stoczek Klasztorny: 24 – 26 .04.

  5. Święta Lipka: 23 – 25 .09. – o.  prof. Aleksander Jacyniak

 

 

Ogólnopolskie rekolekcje członków i zelatorów żywego różańca

 

9 – 12 .07. 2019 r.

Prowadzący – ks. prał. Zbigniew Kocoń (archidiecezja katowicka)

 

 

Rekolekcje żywego różańca z archidiecezji warmińskiej

 

22 – 24 listopada 2019 r.